Advies & onderzoek

  • Strategiebepaling en beleidsontwikkeling
  • Milieueffect onderzoek en analyse
  • Ondersteuning bij stakeholder dialoog en inspraakprocedures
  • Kosten/baten en investeringsanalyse (i.s.m. gelieerde bureau’s)
  • Haalbaarheidsstudies
  • Operationele laadinfra concepten
  • Ondersteuning bij de afhandeling van bezwarenprocedures
  • Ondersteuning en advies bij het aanvragen van diverse vormen van subsidies en (aanvullende) financiering

Projectmanagement